De Kantonniers

8 grondgebonden woningen

Hendrik Ido Ambacht

Het project De Kantonniers ligt in deelgebied De Straatjes, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Volgerlanden Oost in Hendrik Ido Ambacht. Op verzoek van het projectbureau ontwikkelen we risicodragend acht woningen op drie stukjes grond.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling is dat de woningen komen te liggen aan een collectief hof dat ook gezamenlijk moet worden onderhouden. Ook moet het project doelgroepen bedienen die nu nog minder aan bod komen in De Volgerlanden. Het niveau van kopersparticipatie moet hoog liggen. Geen (C)PO maar wel een geregisseerd proces waarbij kopers volledig worden ontzorgd.

Het plan voorziet uiteindelijk in zes levensloopbestendige woningen en twee vrijstaande woningen. De architect is A3 Architecten in Rotterdam, de bouw komt voor rekening van Batenburg Bouw en Ontwikkeling.  

 Kijk voor meer informatie op de projectwebsite.