Bewoners praten mee over nieuw project in Hendrik-Ido-Ambacht

21/03/2022

Bewoners praten mee over nieuw project in Hendrik-Ido-Ambacht

Kopers kunnen bij Wonen à la Carte vergaand hun eigen ideeën kwijt in de woning. De inbreng van de kopersdoelgroep begint al tijdens het ontwikkeltraject: bij de woonwensenquête, een fase die bij veel van onze projecten standaard is.

Ook bij De Kantonniers, een deelplan van De Straatjes, onderdeel van deelplan De Vier Dorpjes dat in nieuwbouwlocatie De Volgerlanden ligt.  

Doel van de enquête is om zicht te krijgen op de behoeften van toekomstige bewoners. Door al in een vroegtijdig stadium de wensen te peilen, hebben we waardevolle input om het plan vorm te geven. Ook kan de ‘inspiratiewoning’ met die voorinformatie een hoger realistisch gehalte krijgen. 

Nog even geduld 

Te oordelen aan de belangstelling om deel te nemen aan de vragenronde is het plan nú al populair. Toekomstige Kantonniers moeten echter nog even geduld hebben om zich in te schrijven. We verwachten dat de woningen in het tweede of derde kwartaal van dit jaar op de markt komen. Wél is er al een website, zij het een site met voorlopige informatie.  

En de naam? 

De naam van het project is in ieder geval toepasselijk voor de locatie De Straatjes: een ‘kantonnier’ is een oude benaming voor een stratenmaker die straten herstelt. Ook andere projecten in het deelplan hebben de naam van een ambachtelijk beroep meegekregen.