Moerkapelle Moerkapelle

Moerkapelle

Circa 60 grondgebonden woningen en appartementen

Moerkapelle

Samen met Batenburg Bouw en Ontwikkeling staat een risicodragende ontwikkeling in Moerkapelle op stapel. De locatie is ruim 1,5 hectare, ingesloten tussen de Bredeweg en de Julianaweg in Moerkapelle-Zuid. Een deel van het terrein is onbebouwd, op een ander deel staat een opslagloods. Het doel is om na sloop een gedifferentieerd plan te ontwikkelen met grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie wordt later onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. Wonen à la Carte is er verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de grondexploitatie.