Intentieovereenkomst Moerkapelle ondertekend Intentieovereenkomst Moerkapelle ondertekend

15/06/2023

Intentieovereenkomst Moerkapelle ondertekend

Op woensdag 14 juni 2023 hebben Wonen à la Carte, Novaform Vastgoedontwikkelaars West, Batenburg Bouw & Ontwikkeling en de gemeente Zuidplas de eerste intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van Moerkapelle-Zuid. 

De officiële ondertekening vond plaats tijdens de PROVADA'23. De overeenkomst legt vast dat de partijen streven naar een volwaardige intentieovereenkomst in september 2023, waarmee het proces in lijn is met het co-creatietraject van het Gebiedspaspoort Moerkapelle. Dit paspoort zal eveneens in september 2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Zuidplas.

Het Gebiedspaspoort Moerkapelle dient als basis voor de volwaardige intentieovereenkomst en de verdere uitwerking van het stedenbouwkundige plan. De drie ontwikkelende partijen zijn actief betrokken bij het co-creatietraject, waarbij zij uit eerste hand de behoeften van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de politieke wensen van de gemeenteraad vernemen. Moerkapelle-Zuid is specifiek genoemd als uitbreidingslocatie in het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen'. In de intentieovereenkomst erkennen de samenwerkende partijen het belang van bereikbaarheid bij de ontwikkeling van het plangebied.

Het plangebied bevindt zich in de noordelijke driehoek van Moerkapelle-Zuid, tussen de Julianaweg en de Bredeweg. Het wordt door de betrokken partijen aangeduid als de 'Julianadriehoek'. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan 'Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle bestemmingsplan 'Zuidplas-Noord'', dat op 16 juni 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het gebied is benoemd als 'Woongebied - Uit te werken 2' binnen dit bestemmingsplan.

De komende tijd zullen de samenwerkende partijen het stedenbouwkundige plan verder afstemmen in aanloop naar de behandeling van het Gebiedspaspoort Moerkapelle door de gemeenteraad. Daarnaast zal er worden verkend op welke manier de planontwikkeling voor Moerkapelle-Zuid na de uitwerking van het stedenbouwkundige plan kan worden voortgezet. Deze verkenning zal gebaseerd zijn op de voorwaarden zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle bestemmingsplan 'Zuidplas-Noord''.