Realisatie-overeenkomst ARC Rokkeveen in Zoetermeer getekend

17/03/2021

Realisatie-overeenkomst ARC Rokkeveen in Zoetermeer getekend

Woensdag 17 maart 2021 ondertekenden Batenburg Bouw & Ontwikkeling en Wonen à la Carte BV de overeenkomst voor de realisatie van ARC Rokkeveen, gelegen in het deelgebied Milena van het project Katwijkerlaantracé in Zoetermeer. 

De 13 appartementen en 2 penthouses zijn met het unieke proces van Mede Opdrachtgeverschap (MO) ontwikkeld. De kopers bepalen daarbij zelf hoe zij hun droomappartement vormgeven, doordat ze daadwerkelijk met de architect aan tafel zitten. De kopers ontwerpen zelf, onder begeleiding van de woonconsulent, samen met de architect van Global Architects hun ideale appartement binnen vooraf vastgestelde randvoorwaarden.

Gedurende het ontwikkelingsproces heeft er op diverse manieren participatie plaatsgevonden door de buurt en toekomstige bewoners te betrekken bij de planvorming. Er zijn diverse middelen ingezet om omwonenden en geïnteresseerden te informeren en mee te laten denken in de ontwikkeling van ARC Rokkeveen. Deze klant- en vraaggerichte manier van ontwikkelen heeft geleid tot draagvlak voor het plan in de buurt en draagt bij aan een hogere betrokkenheid van de bewoners. Dit alles resulteert straks in meer woongeluk en saamhorigheid in de wijk.

De verkoop van de 15 duurzame, unieke appartementen is gestart. Na de toewijzing wordt gestart met de introductiegesprekken met de kopers. 

Zie de projectwebsite voor meer informatie.