De Erfjes De Erfjes

De Erfjes

7 levensloopbestendige woningen

Henrik Ido Ambacht

De Erfjes is een deelgebied binnen de gebiedsontwikkeling Volgerlanden Oost in Hendrik-Ido-Ambacht. Het projectbureau heeft Wonen à la Carte gevraagd maximaal acht woningen te ontwikkelen op een terrein van ruim 2.000 m2 grond.

Deze ontwikkeling wordt risicodragend opgepakt. Uitgangspunten bij de ontwikkeling: de woningen komen aan een collectief erf te liggen, dat kopers gezamenlijk gaan onderhouden. Het niveau van kopersparticipatie moet hoog liggen. Geen (C)PO maar wel een geregisseerd proces waarbij kopers volledig worden ontzorgd. Het project vraagt een bijzondere woonvorm, inclusief een collectieve parkeeroplossing.