Optopping Sint Jacobsplaats, Rotterdam-centrum Optopping Sint Jacobsplaats, Rotterdam-centrum

Optopping Sint Jacobsplaats, Rotterdam-centrum

19 appartementen op bestaand gebouw

Rotterdam

Voor de Vereniging van Eigenaren van een appartementengebouw uit 1979 aan de St. Jacobsplaats 10-144 in Rotterdam, bestaande uit 67 appartementen en een tandartspraktijk hebben we opgetreden als adviseur. Onze taak was om de mogelijkheden van een zeer energiezuinige renovatie en daarmee een grondige bouwtechnische en architectonische verbeterslag van hun gebouw te verkennen.

We hebben in een complementair team bestaande uit de commissie Verduurzaming van de VvE St. Jacobsplaats, Synopel architecten en De Nieuwe Norm als aannemer, hieraan gewerkt. 

Het gebouw is een bijzonder exemplaar van jaren ’70 architectuur in de binnenstad van Rotterdam en dus niet eenvoudig te onderhouden en te verduurzamen. Om de relatief hoge investeringskosten voor deze verduurzaming van het gebouw mogelijk te maken, wilde de VvE een nieuwbouw tweelaagse optopping realiseren bestaande uit 19 appartementen. De appartementen zouden ca. 95 m2 groot worden. De optopping droeg daarmee ook haar steentje bij om via verdichting in het bestaand stedelijk gebied, broodnodige nieuwbouwwoningen toe te voegen aan het centrum van Rotterdam, specifiek gericht op gezinnen. Een initiatief waar wij graag onze bijdrage aan wilden leveren.

De opbrengsten uit de nieuwe woningen (met aftrek van alle kosten om deze mogelijk te maken) wilde de VvE gebruiken om de onrendabele top van de verduurzamingsrenovatie deels te kunnen dekken. De rest van de kosten werden gefinancierd door onder andere hogere maandelijkse kosten voor de VvE.

De samenwerking heeft een prachtig uitgewerkt plan opgeleverd, wat op draagvlak bij heel veel partijen kon rekenen, waaronder de welstand en monumentencommissie van de gemeente. Al met al een project dat in onze ogen alleen maar winst voor de stad opleverde: een heel mooi voorbeeld van hoe een bijzonder jaren ‘70 gebouw klaargestoomd kan worden voor de toekomst en met dus als extra winst voor Rotterdam: 19 nieuwbouwwoningen.

Helaas is echter door de grondwaardebepaling middels de erfpachtconversie methodiek, wat betekende dat 100% van de residuele grondwaarde naar de gemeente zou gaan, dit initiatief niet tot realisatie kunnen gekomen.

Wij hopen echter dat dit initiatief een mooi voorbeeld kan gaan vormen voor vergelijkbare VvE’s in andere regio’s. Met dergelijke initiatieven kunnen in ieder geval onderdelen van woonvisies gerealiseerd worden: de wens tot verdichting met meer woningen in steden of dorpen en beleid tot verbetering van de bestaande stad of dorp en verduurzaming van woningen.