Succesvolle start verkoop Wonen in Buyten

24/09/2020

Succesvolle start verkoop Wonen in Buyten

De start verkoop op 21 juli jl. van de eerste fase van Wonen in Buyten trok veel belangstelling! In de aanloop naar de start verkoop hadden al ruim 2000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in Wonen in Buyten.

Door de inzet van online co-creatie zijn de woonwensen en voorkeuren van deze geïnteresseerden geïnventariseerd. Op basis van deze uitkomsten is het plan Buyten uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Deze werkwijze was terug te zien in het hoge aantal inschrijvingen tijdens de start verkoop. Het merendeel van de woningen en kavels zijn inmiddels onder optie of al verkocht.

Voor het deel van de woningen die in mede opdrachtgeverschap (MO) worden gerealiseerd, hebben de eerste kopers hun ontwerpsessie met Ernst Verboom van Wubben.Chan architecten gehad. Tijdens deze sessie zijn onder deskundige begeleiding van de architect en onze woonconsulenten de woningen helemaal naar eigen wens ontworpen, startend vanaf een inspiratiewoning. Verrassend om te zien dat soms maar een kleine aanpassing in het ontwerp, tot zoveel meerwaarde leidt voor de toekomstige bewoners!

Door de succesvolle verkoop van fase 1, zijn wij inmiddels vol enthousiasme bezig met de uitwerking van fase 2.

Project Buyten is het eerste deelplan binnen de nieuwe wijk Wilderszijde. Wonen à la Carte treedt op als gedelegeerd ontwikkelaar namens Waal Ontwikkeling en VISADE.