Inwoners en ondernemers Middelharnis praten mee over herinrichting Spuiplein tijdens informatieavond Inwoners en ondernemers Middelharnis praten mee over herinrichting Spuiplein tijdens informatieavond

04/09/2023

Inwoners en ondernemers Middelharnis praten mee over herinrichting Spuiplein tijdens informatieavond

In Middelharnis staat een nieuwe inrichting van het Spuiplein op stapel. Over de noodzaak van een opknapbeurt van het dorpshart zijn inwoners, ondernemers en gemeenteraad het eens. De manier waarop staat nog ter discussie. Daarom waren belangstellenden welkom om tijdens een inloopavond hun mening te geven over de voorgenomen plannen.

Alweer vier jaar terug was het de combinatie Stevast Baas & Groen - Wonen à la Carte die de handen op elkaar kreeg voor hun plan. Onderdeel van de herinrichting is de realisatie van 23 eengezinswoningen. Die nieuwbouw is welkom in Middelharnis, want ook in het dorp op Goeree-Overflakkee is er een fors tekort. Inwoners constateren echter ook dat woningbouw ten koste kan gaan van de parkeerfunctie van het Spuiplein. Een ander discussiepunt is de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn er inwoners die graag meer groen in het centrum van het dorp zien.

Participatie van groot belang

Als ontwikkelaar vindt Wonen á la Carte de participatie van inwoners en andere partijen van groot belang. Om die reden worden de vragen die tijdens de inloopavond zijn gesteld goed onder de loep genomen. In samenwerking met de gemeente krijgen alle indieners van een idee of een vraag keurig antwoord. Wordt - ongetwijfeld - vervolgd!